ביטוח תאונות אישיות

לצערנו כל אחד מאיתנו עלול להיפגע מתאונה בכל עת, מדובר על אירוע בלתי צפוי שיכול לקרות בעבודה, בבית או בחוץ. ביטוח נכות מתאונה הוא למעשה רכיב אותו ניתן לרכוש כחלק מביטוח חיים, הוא גם יכול לחסות תחת הגדרת ביטוח של תאונות אישיות.

תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח בעת הגשת התביעה הינם קבועים בפוליסה. ככל שתשולם פרמיה גבוהה יותר, כך יהיו תגמולי הביטוח גבוהים.

ביטוח נכות מתאונה מבטיח למבוטח תשלום חד פעמי במקרה בו הוא יסבול מאחוז מסוים של נכות צמיתה בעקבות תאונה, התשלום צריך להתבצע לא יאוחר מ – 90 ימים לאחר התאונה.

ההגדרה של המונח "תאונה" משתנה בין בפוליסה לפוליסה. לרוב, הדרישה היא לאירוע פתאומי, בלתי צפוי שנגרם על ידי גורם חיצוני וכשתוצאה ממנו נגרם נזק או פגיעה גופנית. במקרה שנקבעה כי למבוטח נגרמה נכות צמיתה, הרי שהדבר מזכה אותו בפיצוי המגיע בתצורה של תשלום חד פעמי.

כאמור, על מנת לקבל את הפיצוי, הרי שעל המבוטח להוכיח כי אירעה תאונה וכי הנכות שנגרמה לו היא נכות צמיתה. קביעה כאמור נעשית או בהסתמך על החלטות המוסד לביטוח לאומי, במידה וקבוע בפוליסה, כי היא כפופה לקביעותיו או באמצעות קבלת חוות דעת רפואית מטעם מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה.

באלו מצבים אתה עשוי להזדקק לשירותינו?

כאשר ישנה מחלוקת מול חברת הביטוח באם אירוע ה"תאונה" אכן נופל במדויק בהגדרות הפוליסה. לדוגמא האם, המבוטח אכן נפגע באירוע פתאומי שנגרם על ידי גורם חיצוני.

כמו כן, עלולה להתעורר מחלוקת אודות לאחוזי הנכות. רופא מומחה מטעמך מגיש חוות דעת לפיה נגרמו לך אחוזי נכות צמיתה בשיעור X, בעוד שרופא מומחה מטעם חברת הביטוח מגיש חוות דעת, הגורסת כי שיעור הנכות שנגרם לך הינו נמוך מ – X.
 
לאור האמור לעיל, מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום לפני פניה לחברת הביטוח או עם קבלת עמדת חברת הביטוח וזאת על מנת לדאוג ולמצות את מלוא זכויותיכם עפ"י תנאי הפוליסה אותה רכשתם.

 

נזקי גוף

ביטוח